English  BIOGRAPHy

©


saar.roelofs@xs4all.nl

 
 

 


Saar Roelofs

  PSYCHOLOOG

 


SCHRIJVER

 


SCHILDER
 

 
Dr. Saar Roelofs werkte jarenlang in de ggz, als  wetenschappelijk onderzoeker, behandelaar en manager. 

In haar promotieonderzoek ontrafelt ze de complexe wisselwerking tussen angst en over-
matig alcoholgebruik, en biedt ze aanknopings-punten voor de behandeling (
samenvatting).

Zij publiceerde vijf non-fictie boeken, waarvan zij er vier zelf Ôllustreerde.

In het E-document Geen talent voor volgzaamheid blikt zij terug op haar persoonlijke ervaringen in
de wetenschap en de ggz, verwijst zij naar relevante achtergrondinformatie, geeft zij analyses van enkele belangrijke ontwikkelingen in de ggz
en slaat zij bruggen naar de huidige ggz. 
►► 

 

 


 

 

 

 

 ►► Het E-document vormt samen met de onderstaande boeken Niet storen (1997) en Wie is er nu gek? (2008) een drieluik over de ggz.

Tevens is Saar Roelofs schilder. Zij volgde en full time opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Haar schilderijen zijn o.m. tentoongesteld in het Stedelijk Museum en het Concertgebouw in Amsterdam, het Museum Van Bommel Van Dam in Venlo en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.

   
 

WIE IS ER NU GEK? (Scriptum, 2008) is Saar Roelofs' credo als psycholoog. Dit boek toont aan dat grenzen tussen "gezond" en "ziek'' niet zo scherp zijn als in de hulpverlening vaak wordt verondersteld. Het plaatst kritische kanttekeningen bij de Diagnose Behandel Combinatie (DBC), laat zien hoe de behandeling kan ontsporen door onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener en beschrijft hoe mensen in psychische nood - ook zonder hulpverlener - in staat zijn onvermoede innerlijke krachten aan te boren. 

Rijk geÔllustreerd met praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar beeldende kunst, literatuur en muziek. Met 68 cartoons.

Nog steeds actueel

Lees passages uit Deel 2: De therapeut op de divan
Lees Deel 3: De veerkracht van de hulpvrager.


Ontvangst van
Wie is er nu gek?

"Een eye-opener betreffende een belangrijke problematiek. Toegankelijk geschreven." (NBD/Biblion)

"Dit is een boek dat tot nadenken aanzet." "Saar Roelofs focust op de creativiteit en veerkracht van patiŽnten. Evenzeer verwijst zij naar de veerkracht van kunstenaars en overlevenden van de Holocaust. Zij wijst er terecht op dat mensen in uitzonderlijke situaties vaak een enorm groeipotentieel vertonen, waarvan wij als therapeut nog veel kunnen leren." (Tijdschrift voor Psychiatrie)

"Een terecht betoog tegen het afhankelijk maken van mensen van professionele zorg. Levendige casusbesprekingen. Verhelderende cartoons." (Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde)

"Roelofs is meester in het met beide voeten op de grond staan en kijken wat al het werk in de GGZ oplevert."  "Zo wordt getoond hoe sommige hulpverleners zich onmisbaar achten (...) en ook hoe krachtig cliŽnten zijn, ondanks al ons problematiseren." (Sociale Psychiatrie)

"Saar Roelofs deelt met de bekende psychiater Irvin D. Yalom  oprechtheid, betrokkenheid en respect voor de belevingswereld van de patiŽnt." (Nieuwsbrief Stichting PatiŽnten Vertrouwenspersoon)   

"Dit boek is een stevige doordenking van wat er allemaal achter de deur van de spreekkamer gebeurt." "Een buitengewoon steunende boodschap voor iedereen die in psychische nood verkeert."(Zinweb)

"Veel verhelderende illustraties en cartoons." (Zorg + welzijn) 

"Een belanggrijk, serieus en glashelder geschreven boek"
"Leerzaam. positief en afwisselend."
"Prettige schrijfstijl."
"Belangrijke inhoudelijke kritiek op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Het boek laat zien hoe de patiŽnt hiervan de dupe is." (Reviews op Bol.com)

 

 

NIET STOREN (BelvťdŤre, 1997) is een kritische beschouwing over de organisaties voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in het laatste decennium van de vorige eeuw. Het boek bevat beschrijvingen en analyses van de bureaucratie, de diagnostiek en de hulpverlening. Het is gebaseerd op de kritische vaklitera-tuur, dossieronderzoek en eigen observaties. Het boek sluit af met de ontwikkelingen in de ggz na de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992. Niet storen is doorspekt met passages uit de wereldliteratuur. Met 80 cartoons. 


Ruim een kwart eeuw later nog steeds actueel
De huidige ggz draagt in veel opzichten de schaduw van het verleden met zich mee
. Thema's uit Niet storen die nog steeds actueel zijn:
  - de gebrekkige hulp aan mensen met een PTSS
  - de verlammende bureaucratie
  - de lange wachtlijsten
  - de starre 'diagnostiek' o.b.v. de DSM
  - de achterstelling van preventie
  -
de inadequate hulp voor cliŽnten met een migratieachtergrond
  - de geringe diversiteit onder hulpverleners.

Ontvangst van
niet storen

"Treffend en geestig." (tv-actualiteitenrubriek EenVandaag)

"Een boek met een ontegenzeglijke kracht." "Roelofs' bezwaren sluiten aan bij de kritiek die de laatste tijd vaak klinkt." (Zorg en Welzijn)

"Saar Roelofs legt trefzeker de vinger op de zere plek."
(Bulletin CliŽntenbond in de GGZ)

"Evenwichtige verdeling tussen diepgaande en luchtige items." "Pakkende cartoon." (Tijdschrift voor Psychiatrie)

"Herkenbaar. Roelofs beschrijft niet alleen wat er mis is, 
maar ook hoe het beter kan." (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde)

"Een boek dat er niet om liegt. De moeite van het lezen waard." (Opzij).

"Een eye-opener voor iedereen die werkzaam is in de GGZ." "Geen loodzwaar boek omdat de kritiek met een knipoog en een kwinkslag is verwoord. (Modern Medicine)

"Een gevarieerd en aantrekkelijk werk dat belangrijke vragen stelt." "Een opbouwend boek, verplichte kost voor alle GGZ hulpverleners, klanten, financiers en controleurs."  (Amsterdamse PatiŽnten Krant)

"De wijze waarop in de GGZ de praktijk wordt beoefend is zeer verontrustend. Niet storen  beschrijft die processen haarfijn." (Jos H. Dijkhuis, hoogleraar Klinische psychologie & Psychotherapie en de "godfather van de psychotherapie in Nederland".

 

Nog altijd (Ten Have, 2005) is het  de levensverhaal van Auschwitz- overlevende Ronnie Goldstein-van Cleef. Aan de orde komt onder meer welke plaats de kampervaringen in haar leven hebben gekregen, of zij haar ervaringen heeft kunnen verwerken en hoe die ervaringen zich verhouden ten opzichte van andere ingrijpende gebeurtenissen in haar leven. Met tekeningen en gedichten van Ronnie Goldstein-van Cleef.

Ontvangst van NOG ALTIJD:

"Een verrassend boek. Heel anders dan andere ooggetuigenverslagen over de Tweede Wereldoorlog. 
Saar Roelofs is een bijzonder goed schrijfster." (
VPRO-radio OVT)  

"Een boeiende biografie. Roelofs' opzet om over het hele leven van het kampslachtoffer te schrijven slaagt bijzonder goed en vormt echt een toevoeging aan de bestaande literatuur over dit onderwerp." (NIW-Nieuw IsraŽlietisch Weekblad)  

"Saar Roelofs vertelt het levensverhaal heel sober, met veel aandacht voor de psychologische gevolgen van kille jeugd en oorlogservaringen, waardoor het boek een grote zeggingskracht heeft." (NBD /Biblion)

"An important contribution." (Yad Vashem)

"Psycholoog Saar Roelofs laat onder meer zien dat jeugdtraumaís de verwerking van oorlogstraumaís in de weg kunnen staan. Ook van historisch belang wegens de vele bijzondere details over de Tweede Wereldoorlog." (Lezersbeoordeling op bol.com)  

 

 

Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen (Ten Have,2004)
Dit boek
bevat levensverhalen van elf mensen die hebben laten zien hoe een crisis of traumatische ervaringen hen in beweging brachten en kansen boden om hun leven een positieve wending te geven. Allen belanden in een onontkoombare situatie waarin ze de omstandigheden niet meer naar hun hand kunnen zetten. Gaandeweg merken ze dat hun beproevingen een functie vervullen. Terugkijkend, voelen ze zich geen slachtoffer. Integendeel. Ze beseffen dat - na verwerking van de tegenspoed - hun leven rijker en waardevoller is geworden
Met schilderijen van de auteur. 

        Ontvangst van KEERPUNT:

"Het boek is vlot leesbaar; bovendien stemt het tot 
nadenken over crisissituaties en hoe je daar je voordeel 
mee kunt doen."
(NBD/Biblion)  

"De geÔnterviewden komen voor je ogen tot leven. Keerpunt is een boek dat inspireert."(Zinweb)  

ďEen serie opmerkelijke interviews.Ē (Zorg + Welzijn)  

 

Twee series schilderijen: 

Het meisje en de wolf
Over een meisje in een concentratiekamp 

(1995/revisie 2016).

Inner world
Mensen in hun innerlijke wereld  van gedachten en gevoelens De 1e versie van de Het meisje en de wolf uit 1995 
is in Nederland 3x tentoongesteld, in de Amstelkerk in Amsterdam, in het
 Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en in het Centrum Beeldende Kunsten in Alphen aan de Rijn.

Ontvangst van HET MEISJE EN DE WOLF:

"Een mooi en indrukwekkend kunstwerk." (De Gelderlander  )

"A powerful statement of universal application" (Jack Boas, auteur van o.m. Boulevard des MisŤres - Het verhaal van Doorgangskamp Westerbork)

"Indrukwekkend en aangrijpend" (Het Algemeen Dagblad)   

"Beelden vol verstilling en beweging, ingetogen en expressief." (Zinweb)

"Interesting and moving" (Helmuth Braun, Hoofd Exposities Joods Museum Berlijn)  

"Powerful and exceptional." (Marcia Reines Josephy, oud-
directeur/-conservator van het LA Museum of the Holocaust)

"Ontroerend." (Isaac Lipschits, initiatiefnemer van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

 

 

Tien componistenportretten 
in woord en beeld
 
bevat inleidende biografieŽn van tien markante 20ste-eeuwse componisten onder wie Messiaen, Takemitsu, Cage, Keuris en Piazzolla. Hierin wordt o.m. aandacht besteed aan persoonlijke ervaringen van de componisten als bron van inspiratie voor hun composities. 
Met twintig door de auteur geschilderde portretten. 

Ontvangst van TIEN COMPONISTENPORTRETTEN:

"Helder geschreven biografieŽn die uitstekend dienst kunnen doen als inleiding op het werk van de componisten." (Mens & Melodie)

ďInteressant beeld van de diversiteit in componeerstijl in de twintigste eeuw.Ē (Luister)  

ďRoelofs beschrijft leven en werk van de tien componisten in een prettig leesbare stijl. Door de geschilderde portretten gaan de toondichters nog meer voor de lezer/luisteraar leven.Ē (Dagblad van Almere)

"Het boek haalt heel wat essentiŽle onderliggende denkwerelden naar boven die zeer interessant zijn". De Belgische componist en musicoloog Jan van Landeghem

ďEenvoudig geschreven en daardoor gemakkelijk toegankelijk voor niet-ingewijden in de na-oorlogse kunstmuziek.Ē (NBD/Biblion)  

ďBuitengewoon informatief en helder geschreven. Tien bijzondere portretten. Echt een boek voor de mediatheek.Ē (Muziek & Onderwijs)

Passages uit het hoofdstuk over Messiaen zijn opgenomen in het boek Saint FranÁois d'Assise van De Nederlandse Opera, 2008.


SCHILDERIJEN: MUSICI 

In overeenstemming met haar belangstelling voor muziek en componisten schildert Saar Roelofs musici. Eerdere series zijn  tentoongesteld in Muziekcentrum TivoliVredenburg en Galerie Amsterdam.

"Met wervelende penseelstreek en forse diagonalen brengt Saar Roelofs een maximum aan beweging tot stand zonder daarbij de karakteristieke houding van de musicus uit het oog te verliezen." 
(Concertagenda Muziekcentrum TivoliVredenburg)


SCHILDERIJEN: COMPONISTENPORTRETTEN
Opgenomen in het boek Tien componistenportretten in woord en beeld. Exposities o.m. in Vredenburg/Tivoli Utrecht, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Van Bommel Van Dam Venlo.

"Prachtige portretten die Saar Roelofs met diepziende blik en trefzekere hand  maakte.Ē (De Gelderlander)
"Goed getroffen portretten.Ē (Mens & Melodie)  
"Rake portretten." (Het Parool)
"De geschilderde portretten tonen een overtuigende gelijkenis met de afgebeelde personen."  (OORsprong
"De portretten van de zeven componisten die ik persoonlijk heb gekend maken indruk op mij door hun psychologische trefzekerheid." (Ton Hartsuiker, oud-directeur Conservatorium Amsterdam)

 

 

SCHILDERIJEN: FAR BEYOND THE HORIZON
Naast schilderijen waarin de
mens centraal staat, schildert Saar Roelofs landschappen
De schilderijen zijn o.m. tentoongesteld op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens concerten
.

 

 

   English  BIOGRAPHy

©


saar.roelofs@xs4all.nl

 

De complete website www.saarroelofs.nl is als digitaal erfgoed geselecteerd voor opname in het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek.