Schilderijen
Het meisje en de wolf
Inner world

Portretten
Musici
Landschappen

INTRO's bij Het meisje en de wolf
-
Een verhaal van vele tijden
- Als een bijl in hardgevroren ijs

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

 CV 
Saar Roelofs


saar.roelofs@xs4all.nl

 © 

Enter EN
English


ALS EEN BIJL IN HARDGEVROREN IJS

Inleiding bij de schilderijencyclus 
Het Meisje en de Wolf 
van Saar Roelofs

door Hans Paalman (1932-2007),
oud-directeur Stedelijk Museum Schiedam,
ter gelegenheid van de tentoonstelling in het 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, 1998
 

De inleiding is gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus, 1998


 

 

“Kunst is als een bijl in hardgevroren ijs.” Deze uitspraak van de schrijver Franz Kafka (1883-1927) is zeker van toepassing op beeldende kunst. Immers, in de beeldende kunst confronteert de kunstenaar de beschouwer met een visuele verbeelding van een gegeven dat ontroerend, oogstrelend of schokkend zou kunnen zijn; de kunstenaar maakt ons deelgenoot van een gegeven, soms een spiegel van haar of zijn eigen ziel of een spiegel van dé mens. Zo’n spiegel van de mens, zijn gedachten, zijn drijfveren, is het schilderkundige epos van Saar Roelofs.

Haar serie Het Meisje en de Wolf laat ons bijna lichamelijk de geschiedenis volgen van het meisje en de wolf. In vierentwintig doeken, onderverdeeld in acht drieluiken, de meeste gehouden in grijszwart, verhaalt Saar Roelofs van het dramatische leven van het meisje.

Het zijn naar binnen gekeerde doeken, met afbeeldingen van menselijke figuren die niet in een omgeving of een kader staan, maar die in een totale eenzaamheid hun verhaal aan ons mededelen. In enkele doeken gebruikt Roelofs alleen kleur om het wrede, het mensonterende of het vernederende uit te beelden. Met haar ingehouden gebruik van grijs, zwart en wit weet Saar Roelofs, evenals Picasso in zijn magistrale doek Guernica, een dramatische spanning te bereiken.

De Santa Sindone, de lijkwade van Turijn genoemd, werd tot eind jaren tachtig gezien als de lijkwade waarin Jezus werd begraven. Het doek vertoont een anatomisch verwonderlijk juist negatief van een dode die door kruisiging is gestorven. Picasso’s Guernica oogt als een grijswitte lijkwade, ook al omdat het enorme doek als een broze lap linnen op de beschouwer overkomt. De aanblik van dit doek – ik zag het in 1965 in het Museum for Modern Art in New York - geeft je een enorme schok. Het doet je beseffen dat Guernica in 1939 het voorspel was van hetgeen later zou losbarsten. De kreet “waakzaamheid is geboden”, geuit door progressieve en linkse kunstenaars in de jaren dertig, zie je in dit doek van Picasso gevisualiseerd.

Ook in het werk van Saar Roelofs is de weerklank van deze kreet terug te vinden. Is Picasso’s Guernica de lijkwade van de overledenen van de heilige Baskische stad Guernica, dan is Het Meisje en de Wolf van Saar Roelofs de lijkwade van die ontelbare slachtoffers van verkrachting en genocide in de concentratiekampen. In dit epos bouwt zij voort op de verworvenheden van illustere voorgangers als Goya en Munch. Daarnaast zijn foto’s van oorlogen een inspiratiebron. Bij het aanschouwen van dit werk, komen namen van vernietigingskampen als Sobibor, Auschwitz en Dachau in gedachten. Maar ook associaties met Jappenkampen, de kampen van Stalin en de kampen van Pol-Pot en recentelijk Omarska.... Vandaag de dag is het de beestachtige genocide in Rwanda en Algerije....

Waakzaamheid dient dus geboden te blijven. Deze expositie van dit indrukwekkende en aangrijpende werk van Saar Roelofs dwingt ons waakzaam te blijven. De beeldend kunstenaar kan ons een spiegel voorhouden: de spiegel van de mens. De beeldend kunstenaar brengt ons een boodschap. Laten wij deze verstaan in de zin van de uitspraak van Franz Kafka: "Kunst is als een bijl in hardgevroren ijs."

 

Zie ook:

Toelichting door de kunstenaar

 


Schilderijen
Het meisje en de wolf
Inner world
Portretten
Musici
Landschappen

INTRO's bij Het meisje en de wolf
-
Een verhaal van vele tijden
- Als een bijl in hardgevroren ijs

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

 CV 
Saar Roelofs


saar.roelofs@xs4all.nl

 © 

Enter EN
English