Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd. Levensverhaal van een Auschwitz-overlevende
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info over 
de ggz hulp

 CV  
Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
e
rvaring als psycholoog in de ggz

 


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions

 

Dr. Saar Roelofs

 

ANGST

OORZAAK EN GEVOLG VAN OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK

Een interdiciplinaire benadering

 

In: Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), januari 1992, pag. 28-45.

Nog steeds actueel

 

 

Intro

 

Alcoholisme:  
"The great mimicker in psychiatry"

In haar promotieonderzoek (1990)* toonde Saar Roelofs aan dat angst, paniekstoornissen en fobieŽn niet alleen vaak een aanleiding tot overmatig alcoholgebruik vormen, maar tevens tot de alcoholonthoudingsverschijnselen - ook wel onttrekkingsverschijnselen genoemd - behoren. 

Met het oog op de preventie van terugval in het overmatig alcoholgebruik ontwikkelde zij een ademhalinhsbiofeedbacktherapie om de late onthoudingsverschijnselen te verlichten. In dat kader behandelde zij tientallen cliŽnten. Ze presenteerde haar onderzoek op buitenlandse congressen (van onder meer de ISBRA) en publiceerde erover in  Amerikaanse en Nederlandse vaktijdschriften.

* Titel proefschrift: Het alcohol-onthoudingssyndroom en hyperventilatie: een behandelingsmethode. Met een slotbeschouwing over de etiologie van alcoholisme. Universiteit van Amsterdam, 1990.

 

Relevantie voor de algemene ggz

Alcoholonthoudingsverschijnselen vertonen een grote gelijkenis met klachten waarmee cliŽnten zich in de algemene ggz melden (zoals angst, paniek, depressie, en verwarring). Alcoholisme wordt dan ook wel "the great mimicker in psychiatry" genoemd. 

 

Samenvatting van onderstaand artikel

Op basis van de vakliteratuur, een eigen onderzoeksproject en klinische observaties wordt de complexe interactie tussen overmatig alcoholgebruik en psychische problematiek uiteengezet. 

Eerst geeft de auteur een beschrijving van het alcoholonthoudingssyndroom. Ze legt uit welke mechanismen aan de fysieke afhankelijkheid (verslaving) van alcohol ten grondslag liggen. Daarbij passeren ook benzodiazepinen (kalmeringsmiddelen) de revue. Benzodiazepinen hebben op het centrale zenuwstelsel dezelfde werking als alcohol en worden door overmatig drinkers vaak naast de alcohol geslikt. Aan de orde komt dat het alcoholonthoudingssyndroom in een mildere vorm nog lang, zelfs jarenlang na het staken van alcoholgebruik kan blijven bestaan. Tot slot bespreekt zij de oorzaken van alcoholisme en doet zij aanbevelingen voor de behandeling in zowel de verslavingszorg als de algemene ggz.

De auteur poogt de kloof tussen drie traditioneel gescheiden terreinen te dichten: 

1) tussen de biomedische en de sociale wetenschappen, 
2) tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk, 
3) tussen de verslavingszorg en de algemene geestelijke gezondheidszorg. 

 

 

 

 

Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd. Levensverhaal van een Auschwitz-overlevende
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info over 
de ggz hulp

 CV  
Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
e
rvaring als psycholoog in de ggz

 

 


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions