Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie
Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions

 

 

 

PRAKTISCHE INFO OVER DE GGZ HULP

links naar nog steeds actuele passages uit Saar Roelofs' boeken

 
Niet storen
 
(1997)

Wie is er nu gek? (2008)

 en andere relevantie info voor (toekomstige) cliŽnten in de ggz

 

INTRO

Verbeteringen in de ggz komen maar moeizaam op gang. Ze dienen gestimuleerd te worden via diegenen die daar zelf het meest belang bij hebben: de cliŽnten.

Het verdient dan ook aanbeveling (potentiŽle) cliŽnten middelen aan te reiken om te leren zien of ze bij een bepaalde hulpverlener al dan niet in goede handen zijn. Zij dienen zodanig geÔnformeerd te worden dat ze in staat zijn de hulpverleningsrelatie mede vorm te geven zodat die relatie een samenwerkingsrelatie wordt die niet eenzijdig door de hulpverlener wordt gedefinieerd.

Wellicht kan de onderstaande info over de ggz mensen die in therapie zijn of gaan, sterken in het vertrouwen op hun eigen waarneming, visie en oordeelsvermogen.

 
 

 

Passages uit het boek Wie is er nu gek? (2008)

De veerkracht van de hulpvrager
Deel 3 van Wie is er nu gek? is in zijn geheel te lezen op de webpagina 
De veerkracht van de hulpvrager.
Deze passage bezit een algemene geldigheid.

De therapeut op de divan
Ingekorte passage over hoe de behandeling kan ontsporen door
onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener met diverse voorbeelden. 
Zie: De therapeut op de divan. Over overdracht en tegenoverdracht.
Deze passage bezit een algemene geldigheid.

 


 

Nog steeds actuele passages uit Niet storen (1997)

Dossiers
Aan de hand van het
Voorstel Dossiervorming van Ad Beenackers wordt in Niet storen uitgelegd hoe een goed dossier eruit ziet.

De rechten van de cliŽnt
In Niet storen wordt gewezen op de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin voor cliŽnten in de ggz een aantal belangrijke rechten zijn vastgelegd waaronder inzage in en kopieŽn van het dossier.

Reacties van hulpverleners op klachten van de cliŽnt over de geboden hulp
Passage uit Niet storen over de wijze waarop hulpverleners doorgaans omgaan met klachten van de cliŽnt over de behandeling: 
De ggz-hulpverlener waant zich vaak onfeilbaar
.

Verstrikt in de hulpverlening
De passage uit Niet storen Verstrikt in de hulpverlening laat zien hoe een cliŽnt in de hulpverlening verstrikt kan raken en er op den duur zelfs geen wijs meer uit kan worden. 

Verkeerde diagnoses
Niet storen laat zien hoe het alom gebuikte diagnostische handboek DSM kan leiden tot verkeerde diagnoses. Zie Verkeerde labels in de psychiatrie: 
Deel 1 De DSM is niet geschikt voor diagnostiek.
Deel 2 PTSS wordt vaak ten onrechte gezien als Persoonlijkheidsstoornis.
Zie ook Persiflage van de beslisboom van de DSM: Stel uw eigen diagnose.

Traumabehandeling
De passage uit Niet storen De behandeling van een PTSS beschrijft diverse vormen van trauma's, van eenmalige schokkende gebeurtenissen zoals een verkrachting of een verkeersongeluk, tot complexe trauma's zoals in de kindertijd terugkerende mishandelingen of seksueel misbruik. Ook worden effectieve methodes om trauma's op te sporen en te verwerken besproken.

Vluchtelingenhulp in de ggz schiet tekort
Het gangbare ggz-aanbod is niet voldoende afgestemd op vluchtelingen wegens cultuurverschillen, het gebrek aan kennis over de vluchtelingenproblematiek en angst voor de traumatische ervaringen van vluchtelingen. Een voorstel tot innovatie van de hulp.

Op groei en inzicht gerichte therapie
D
e passage uit Niet storen Ontdekkende therapie: Een gezamenlijke ontdekkingsreis beschrijft hoe een op inzicht en persoonlijke groei gerichte behandeling eruit kan zien.

Klachtgerichte oefenprogramma's
De passage uit Niet storen Klachtgerichte oefenprogramma's beschrijft diverse therapeutische programma's voor psychische problemen zoals psychosomatische klachten, fobieŽn, sociale angst en irrationele denkgewoontes. 

Spontane verbeteringen in de ggz
Na de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992 veranderde de Riagg Zuidoost tijdelijk van een gesloten en bureaucratische organisatie in een open en slagvaardige instelling waar - in tegenstelling tot de gangbare praktijk - de hulpvraag van de cliŽnt centraal stond. 
Zie
De Riagg Zuidoost na de Bijlmervliegramp: een metamorfose.

 


Overig

Informatie en adviezen na een schokkende gebeurtenis
Schokkende gebeurtenissen als een verkeersongeval, een verkrachting of een ramp kunnen diverse posttraumatische stressreacties oproepen. In de  voorlichtingsfolder Na de ramp: informatie en advies voor volwassenen worden deze reacties benoemd, gevolgd door adviezen. De folder is door Saar Roelofs geschreven voor de slachtoffers van de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992 maar de informatie is ook van toepassing op mensen die door andere schokkende gebeurtenissen zijn getroffen.

Angst: oorzaak en gevolg van overmatig alcoholgebruik
Samenvatting van Saar Roelofs' proefschrift over (de behandeling van) alcoholonthoudingsverschijnselen. Relevantie voor de algemene ggz: alcoholisme is "the great mimicker in psychiatry", d.w.z: alcoholonthoudingsverschijnselen na het stoppen met overmatig drinken alsmede terrugkerende katers vertonen een grote gelijkenis met klachten waarmee cliŽnten zich in de algemene ggz melden zoals angst, paniek en depressie.

Gedragstherapeutisch behandelingsprogramma voor alcoholverslaafden 
Dit gedragstherapeutische behandelingsprogramma maakte Saar Roelofs in 1979 tijdens haar aanstelling als gedragstherapeut in de alcoholkliniek van Centrum Verslavingszorg "Zeestraat" in Den Haag. 

 


De webpagina:

Geen talent voor volgzaamheid. 
Mijn ervaringen als psycholoog in de ggz

In de sectie 2. De hulpverlening: is dit geestelijk gezond staan in de witte kaders diverse passages die algemene informatie geven over de hulp in de ggz.

 


 

 

 
 

 


Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie
Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden

Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info  over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner  Productions