Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie
Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions

 

 

 

PRAKTISCHE INFO OVER DE GGZ HULP

links naar nog steeds actuele passages uit Saar Roelofs' boeken

 Niet storen  &  Wie is er nu gek?

                                                                                           en 

andere relevantie info voor (toekomstige) cliŽnten in de ggz

 

INTRO

Wat gebeurt er tussen de vier muren van de behandelkamers achter de gesloten deuren met het bordjes niet storen? Daarop is weinig controle mogelijk. Behalve de hulpverlener is er maar ťťn persoon die kan weten wat zich daar afspeelt. En dat is de cliŽnt. Het verdient dan ook aanbeveling (potentiŽle) cliŽnten middelen aan te reiken om te leren zien of ze bij een bepaalde hulpverlener al dan niet in goede handen zijn. Zij dienen zodanig geÔnformeerd te worden dat ze in staat zijn de hulpverlenings-relatie mede vorm te geven zodat die relatie een samenwerkings-relatie wordt en niet eenzijdig door de hulpverlener wordt gedefinieerd.

Wellicht kan de onderstaande info over de ggz mensen die in therapie zijn of gaan, sterken in het vertrouwen op hun eigen waarneming, visie en oordeelsvermogen.

 
 

 

Passages uit het boek Wie is er nu gek? (2008)

De veerkracht van de hulpvrager
Deel 3 van Wie is er nu gek? is in zijn geheel te lezen op de webpagina 
De veerkracht van de hulpvrager.

Deze passage bezit een algemene geldigheid.

De therapeut op de divan
Ingekorte, nog steeds actuele passages over hoe de behandeling kan ontsporen door
onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener met diverse voorbeelden. 
Zie De therapeut op de divan

 


 

Nog steeds actuele passages uit Niet storen (1997)

Dossiers
Aan de hand van het
Voorstel Dossiervorming van Ad Beenackers wordt in Niet storen uitgelegd hoe een goed dossier eruit ziet.

De rechten van de cliŽnt
In Niet storen wordt gewezen op de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin voor cliŽnten in de ggz een aantal belangrijke rechten zijn vastgelegd waaronder inzage in en kopieŽn van het dossier.

Verkeerde diagnoses
Niet storen laat zien hoe het alom gebuikte diagnostische handboek DSM kan leiden tot verkeerde diagnoses. Zie Verkeerde labels in de psychiatrie: 
Deel 1 De DSM is niet geschikt voor diagnostiek.
Deel 2 Een PTSS wordt vaak ten onrechte aangezien voor een Persoonlijkheidsstoornis.
Zie ook Persiflage van de beslisboom van de DSM: Stel uw eigen diagnose.

Traumabehandeling
De passage uit Niet storen De behandeling van een PTSS beschrijft diverse vormen van trauma's, van eenmalige schokkende gebeurtenissen zoals een verkrachting of een verkeersongeluk, tot complexe trauma's zoals in de kindertijd terugkerende mishandelingen of seksueel misbruik. Ook worden effectieve methodes om trauma's op te sporen en te verwerken besproken.

Op groei en inzicht gerichte therapie
De passage uit Niet storen Ontdekkende therapie beschrijft hoe een op inzicht en persoonlijke groei gerichte behandeling eruit kan zien.

Klachtgerichte oefenprogramma's
De passage uit Niet storen Klachtgerichte oefenprogramma's beschrijft diverse therapeutische programma's voor psychische problemen zoals psychosomatische klachten, fobieŽn, sociale angst en irrationele denkgewoontes. 

Verstrikt in de hulpverlening
De passage uit Niet storen Verstrikt in de hulpverlening laat zien hoe een cliŽnt in de hulpverlening verstrikt kan raken en er op den duur zelfs geen wijs meer uit kan worden. 

Spontane verbeteringen in de ggz
Na de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992 veranderde de Riagg Zuidoost tijdelijk van een gesloten en bureaucratische organisatie in een open en slagvaardige instelling waar - in tegenstelling tot de gangbare praktijk - de hulpvraag van de cliŽnt centraal staat. 
Zie
De Riagg Zuidoost na de Bijlmerramp: een metamorfose.

 


 

De webpagina Geen talent voor volgzaamheid. 
Mijn ervaringen als psycholoog in de ggz

In de sectie 2. De hulpverlening: is dit geestelijk gezond staan in de witte kaders diverse passages die algemene informatie geven over de hulp in de ggz.

 


 

In het E-document Achter gesloten deuren wordt in Deel 2 relatief veel aandacht besteed aan zowel complexe trauma's als de tegenoverdracht van de hulpverlener (nog steeds actueel). Het document is als PDF te downloaden in het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek via de volgende link: http://toegang.kb.nl/dram/service/publication/urn:nbn:nl:kb-1591590603264/toc

 

 

 
 

 


Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie
Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden

Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info  over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner  Productions